Team Description Papers: Middle Size League

 • R. Dias, F. Amaral, J. L. Azevedo, R. Castro, B. Cunha, J. Cunha, P. Dias, N. Lau, C. Magalh ̃aes, A. J. R. Neves, A. Nunes, E. Pedrosa, A. Pereira, J. Santos, J. Silva, and A. Trifan.
  CAMBADA’2014: Team Description Paper
 • Amir A.F. Nassiraei , Shuichi Ishida, Noriyuki Shinpuku, Miyuki Hayashi, Naoya Hirao, Kazunori Fujimoto, Kazutaka Fukuda, Kazutomo Takanaka, Ivan Godler, Kazuo Ishii and Hiroyuki Miyamoto.
  Hibikino-Musashi Team Description Paper
 • M. Gholipour , H.Rasam Fard M.Montazeri, F.Fathalibeyglou, M.Rasam Fard, E.Saeedi Kamal, B.Tajshafaghi, M.Farsi, Sh.Kazemi, M.Hoshyari, S.Ziyadloo, Sh.Arash.
  MRL Middle Size Team Description Paper
 • Huimin Lu, Zhiwen Zeng, Dan Xiong, Qinghua Yu, Kaihong Huang, Shuai Cheng, Xiaoxiang Zheng, Junhao Xiao, Zhiqiang Zheng.
  NuBot Team Description Paper
 • Cesar Lopez Martinez, Ferry Schoenmakers, Gerrit Naus, Koen Meessen, Yanick Douven, Harrie van de Loo, Dennis Bruijnen, Wouter Aangenent, Joost Groenen, Bob van Ninhuijs, Matthias Briegel, Rob Hoogendijk, Patrick van Brakel, Rob van den Berg, Okke Hendriks, René Arts, Frank Botden, Wouter Houtman, Marjon van ’t Klooster, Jeroen van der Velden, Camiel Beeren, Lotte de Koning, Olaf Klooster, Robin Soetens, René van de Molengraft .
  Tech United Eindhoven Team Description Paper
 • Xueyan Wang, Yong Zhao, Song Chen, Xiaoming Liu, Wanjie Zhang, Xinxin xu, Ye Lu,Ye Tian.
  Water Team Description Paper